Zasady i Warunki


Warunki


Witamy w łączenie pdf!


Niniejszy regulamin określa zasady i zasady korzystania ze Strony internetowej łączenie pdf, znajdującej się pod adresem https://www.laczeniepdf.com/.


Uzyskując dostęp do tej witryny, zakładamy, że akceptujesz te warunki. Nie używaj dalej Licznik wolno, jeśli nie zgadzasz się na przyjęcie wszystkich warunków podanych na tej stronie.


Poniższa terminologia ma zastosowanie do niniejszych Warunków, Oświadczenia o ochronie prywatności i Oświadczenia o wyłączeniu odpowiedzialności oraz wszystkich Umów: „Klient”, „Ty” i „Twój” odnosi się do Ciebie, osoba logująca się na tej stronie internetowej i zgodna z warunkami Firmy i warunki. Terminy „Firma”, „My”, „My”, „Nasz” i „Nas” odnoszą się do naszej Spółki. „Strona”, „Strony” lub „Nas” odnosi się zarówno do Klienta, jak i do nas samych. Wszystkie warunki odnoszą się do oferty, przyjęcia i rozpatrzenia płatności niezbędnej do podjęcia procesu naszej pomocy Klientowi w najbardziej odpowiedni sposób, w wyraźnym celu zaspokojenia potrzeb Klienta w zakresie świadczenia określonych usług Spółki, zgodnie z i podlega obowiązującym przepisom prawa holenderskiego. Każde użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, wielkich liter i/lub on/ona są traktowane jako wymienne, a zatem jako odnoszące się do tego samego.


Pliki cookie


Stosujemy pliki cookie. Wchodząc na stronę łączenie pdf wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności łączenie pdf.


Większość interaktywnych witryn korzysta z plików cookie, aby umożliwić nam pobieranie danych użytkownika przy każdej wizycie. Pliki cookie są używane przez naszą witrynę internetową, aby umożliwić działanie niektórych obszarów, aby ułatwić osobom odwiedzającym naszą witrynę. Niektórzy z naszych partnerów stowarzyszonych/reklamowych mogą również używać plików cookie.


Licencja


O ile nie zaznaczono inaczej, łączenie pdf i/lub jej licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów na łączenie pdf. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać do niego dostęp z łączenie pdf na własny użytek z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach.


Nie wolno:


 • Ponownie opublikuj materiał z Licznika powoli
 • Sprzedaj, wypożycz lub sublicencjonuj materiały z łączenie pdf
 • Reprodukcja, kopiowanie lub kopiowanie materiałów z Licznik powoli
 • Ponowna dystrybucja treści z Licznik wolno


Niniejsza Umowa zaczyna obowiązywać w dniu niniejszego dokumentu. Nasze Warunki zostały stworzone przy pomocy Szablon Warunków.


Części tej witryny oferują użytkownikom możliwość publikowania i wymiany opinii i informacji w niektórych obszarach witryny. łączenie pdf nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda Komentarzy przed ich pojawieniem się w serwisie. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii łączenie pdf, jego agentów i/lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która zamieszcza swoje poglądy i opinie. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, łączenie pdf nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za żadną odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i/lub poniesione w wyniku jakiegokolwiek wykorzystania i/lub zamieszczania i/lub pojawiania się Komentarzy na tej stronie.


łączenie pdf zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich komentarzy i usuwania wszelkich komentarzy, które mogą zostać uznane za nieodpowiednie, obraźliwe lub naruszające niniejsze Warunki.


Gwarantujesz i oświadczasz, że:


 • Jesteś uprawniony do publikowania komentarzy na naszej stronie internetowej i posiadasz wszystkie niezbędne licencje i zgody, aby to zrobić;
 • Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patentów ani znaków towarowych jakiejkolwiek strony trzeciej;
 • Komentarze nie zawierają żadnych zniesławiających, zniesławiających, obraźliwych, nieprzyzwoitych ani w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów, które naruszają prywatność
 • Komentarze nie będą wykorzystywane do nakłaniania lub promowania działalności gospodarczej lub zwyczajowej lub prezentowania działalności komercyjnej lub działalności niezgodnej z prawem.


Niniejszym udzielasz łączenie pdf niewyłącznej licencji na używanie, powielanie, edytowanie i upoważnianie innych do używania, powielania i edytowania dowolnych Twoich komentarzy we wszystkich formach, formatach lub mediach.


Hiperłącze do naszych treści


Następujące organizacje mogą zamieszczać linki do naszej Witryny bez uprzedniej pisemnej zgody:


 • Agencje rządowe;
 • Wyszukiwarki;
 • Organizacje prasowe;
 • Dystrybutorzy katalogów online mogą łączyć się z naszą Witryną w taki sam sposób, jak hiperłącza do Witryn internetowych innych wymienionych firm; i
 • Akredytowane firmy obejmujące cały system, z wyjątkiem pozyskiwania organizacji non-profit, charytatywnych centrów handlowych i charytatywnych grup zbierających fundusze, które nie mogą prowadzić hiperłączy do naszej witryny internetowej.


Te organizacje mogą zawierać linki do naszej strony głównej, do publikacjiiacji lub do innych informacji Witryny, o ile link: (a) nie jest w żaden sposób zwodniczy; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony łączącej i jej produktów i/lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu witryny strony łączącej.


Możemy rozważyć i zatwierdzić inne prośby o połączenie z następujących typów organizacji:


 • powszechnie znane źródła informacji konsumenckich i/lub biznesowych;
 • witryny społeczności dot.com;
 • stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne;
 • dystrybutorzy katalogów online;
 • portale internetowe;
 • firmy księgowe, prawnicze i konsultingowe; i
 • instytucje edukacyjne i stowarzyszenia branżowe.


Zatwierdzimy prośby o połączenie od tych organizacji, jeśli uznamy, że: (a) link nie sprawi, że spojrzymy niekorzystnie na siebie lub nasze akredytowane firmy; (b) organizacja nie ma u nas żadnych negatywnych zapisów; (c) korzyść dla nas z widoczności hiperłącza rekompensuje brak łączenie pdf; oraz (d) link znajduje się w kontekście ogólnych informacji o zasobach.


Te organizacje mogą zawierać link do naszej strony głównej, o ile link: (a) nie jest w żaden sposób zwodniczy; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony łączącej i jej produktów lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu witryny strony łączącej.


Jeśli jesteś jedną z organizacji wymienionych w paragrafie 2 powyżej i jesteś zainteresowany linkiem do naszej strony internetowej, musisz nas o tym poinformować wysyłając e-mail do łączenie pdf. Podaj swoje imię i nazwisko, nazwę organizacji, dane kontaktowe, a także adres URL swojej witryny, listę wszelkich adresów URL, z których zamierzasz połączyć się z naszą Witryną, oraz listę adresów URL w naszej witrynie, do których chcesz połączyć. Poczekaj 2-3 tygodnie na odpowiedź.


Zatwierdzone organizacje mogą prowadzić hiperłącze do naszej Witryny w następujący sposób:


 • Korzystając z nazwy naszej firmy; lub
 • Przy użyciu jednolitego lokalizatora zasobów, z którym jest połączony; lub
 • Korzystając z jakiegokolwiek innego opisu naszej Witryny, do którego prowadzi łącze, ma to sens w kontekście i formacie treści w witrynie podmiotu łączącego.


Nie wolno używać logo łączenie pdf ani innych dzieł sztuki do tworzenia linków bez umowy licencyjnej na znak towarowy.


iFrame


Bez uprzedniej zgody i pisemnej zgody nie wolno tworzyć ramek wokół naszych stron internetowych, które w jakikolwiek sposób zmieniają wizualną prezentację lub wygląd naszej witryny.


Odpowiedzialność za treść


Nie ponosimy odpowiedzialności za treści pojawiające się w Twojej Witrynie. Zgadzasz się chronić i bronić nas przed wszelkimi roszczeniami, które pojawiają się w Twojej Witrynie. Żadne linki nie powinny pojawiać się w żadnej Witrynie, która może zostać zinterpretowana jako oszczercza, obsceniczna lub kryminalna, lub która narusza, w inny sposób narusza lub popiera naruszenie lub inne naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich.


Twoja prywatność


Proszę przeczytać Politykę prywatności


Zastrzeżenie praw


Zastrzegamy sobie prawo do zażądania usunięcia wszystkich linków lub konkretnego linku do naszej Witryny. Wyrażasz zgodę na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej Witryny na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych warunków i zasad dotyczących linków w dowolnym momencie. Poprzez ciągłe łączenie się z naszą Witryną, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków łączenia.


Usunięcie linków z naszej strony internetowej


Jeśli znajdziesz w naszej Witrynie jakikolwiek link, który jest obraźliwy z jakiegokolwiek powodu, możesz skontaktować się z nami i poinformować nas w dowolnym momencie. Rozważymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani ani do udzielania bezpośredniej odpowiedzi.


Nie gwarantujemy, że informacje na tej stronie są poprawne, nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności; ani nie obiecujemy zapewnić, że strona internetowa pozostanie dostępna lub że materiały na stronie będą aktualizowane.


Zastrzeżenie


W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wykluczamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące naszej witryny internetowej i korzystania z niej. Nic w tym wyłączeniu odpowiedzialności nie spowoduje:


 • ograniczyć lub wykluczyć naszą lub Twoją odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała;
 • ograniczyć lub wykluczyć naszą lub Twoją odpowiedzialność za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd;
 • ograniczać jakąkolwiek naszą lub Twoją odpowiedzialność w jakikolwiek sposób, który nie jest dozwolony na mocy obowiązującego prawa; lub
 • wykluczyć wszelkie nasze lub Twoje zobowiązania, które nie mogą być wyłączone na mocy obowiązującego prawa.


Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w tej sekcji oraz w innych miejscach niniejszego zastrzeżenia: (a) podlegają postanowieniom poprzedniego akapitu; oraz (b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z wyłączenia odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, czynu niedozwolonego i naruszenia ustawowychobowiązek.


Dopóki witryna oraz informacje i usługi na niej są udostępniane bezpłatnie, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.